Raskausneuvonta Istanbulissa

Raskausneuvonta Istanbulissa

Raskausneuvonta ja raskaushoito alkaa ennen hedelmöitystä. Se on erittäin tärkeää hedelmöittymistä edeltävän terveyden sekä terveen raskauden ja synnytyksen edistämisen kannalta. Raskautta edeltävällä neuvonnalla on tärkeä paikka äidin, lapsen ja perheen terveyden suojelemisessa ja parantamisessa. Odottavat äidit ja isät saavat yleensä terveydenhuoltoa raskauden jälkeen. On kuitenkin erittäin tärkeää, että pariskunnat ovat fysiologisesti, psykologisesti ja taloudellisesti valmiita vanhemmiksi ennen raskautta.

Erilaisten äitien ja vauvojen terveyteen negatiivisesti vaikuttavien tekijöiden eliminoiminen tai hallitseminen auttaa vähentämään synnytyksestä, raskaudesta ja synnytyksen jälkeisistä ongelmista johtuvia äitien ja vauvojen kuolemia ja niihin liittyviä terveysongelmia.

Ravitsemus ennen raskauttaTerveydenhuollon ammattilaisten suositukset ja lääketieteelliset toimenpiteet elämäntapojen, kroonisten sairauksien hallinnan ja huumeiden käytön suhteen auttavat äitiä sujumaan sujuvasti synnytyksen, raskauden ja synnytyksen jälkeisenä aikana. Lisäksi äitien ja lasten kuolleisuus ja sairastuvuus ovat myös pienemmät.

Prenataali- ja hoitopalvelut raskauden aikana ja sen jälkeen mahdollisesti ilmenevien komplikaatioiden varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon sekä kuolleena syntyneiden ja lapsikuolemien ehkäisyyn. raskautta edeltävä neuvonta Tukipalvelut ovat erittäin tärkeitä.

Sellaiset tekijät kuin vaikeudet saada terveyspalveluja, taloudelliset vaikeudet, piiloutuminen ympäristöltä, myöhäinen tietoisuus raskaudesta, tiedon puute raskautta edeltävän hoidon tärkeydestä, väärinkäsitykset, kulttuuriset tekijät ja epäluottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan ovat syitä suunnitellun raskauden aikana ei saa riittävästi hoitoa. Kaikkien näiden tekijöiden huomioiminen hoitopalveluissa ja tarvittavien neuvontapalvelujen tarjoaminen on tärkeä asia.

synnytystä edeltävä hoitoSe on äärimmäisen tärkeää terveiden raskauksien havaitsemisen ja seurauksena niiden jatkuvuuden varmistamisen kannalta. Sen lisäksi, että äidin ja vauvan terveydelle kielteisten tekijöiden määrittäminen ja poistaminen on tärkeää poikkeavien tilanteiden määrittämisessä, se alkaa neuvonnasta ennen raskautta.

Neuvonta ennen raskautta Se kattaa esimerkiksi puolisoiden terveyden ennen raskautta, riskiraskauksien ennaltaehkäisyn, lapsen hankkimiseen pyrkivien parien terveydentilan optimoinnin ennen päätöksen tekemistä sekä heidän henkisen ja fyysisen valmiutensa vanhemmuuteen arvioinnin.

Mikä on raskautta edeltävän neuvonnan tarkoitus?

On tärkeää tunnistaa normaalista poikkeamat raskauden varhaisessa vaiheessa, aloittaa kiireelliset ja asianmukaiset toimenpiteet, varmistaa perheen korkein fyysinen ja henkinen terveys, varmistaa, että raskaus, synnytys ja synnytyksen jälkeiset jaksot ovat terveellisiä äidille ja tuoda terveitä yksilöitä erityisesti perheeseen ja yhteiskuntaan yleensä.

Raskautta edeltävässä neuvontapalvelussa;

·         Tehdään oikea-aikaisesti tarvittavat aloitteet riskien aiheuttamien negatiivisten asioiden estämiseksi.

·         Riskitilanteiden varhainen tunnistaminen säännöllisen ja huolellisen seurannan avulla

·         Minimoi emotionaaliset ja fyysiset muutokset, joita raskaus voi aiheuttaa naiselle ja hänen perheelleen

·         On erittäin tärkeää varmistaa, että odottavat äidit saavat tietoa kaikista raskauden aikana mahdollisesti ilmenevistä tilanteista.

Mitä hyötyä on raskautta edeltävästä neuvonnasta?

Se on tehokas terveellisemmän raskauden kannalta sekä fyysisesti että henkisesti. ennen raskautta Hoidon saaminen terveydenhuollon ammattilaiselta tänä aikana on tehokasta tapahduttoman raskauden ja helpomman ja terveellisemmän synnytyksen kannalta. Lisäksi se vähentää tehokkaasti äitien ja vauvojen kuolleisuutta ja sairauksia.

On havaittu, että keskenmenon riski äideillä, joiden diabetesta ei saada hallintaan, kasvaa 32 % ja sikiön poikkeavuuksien riski kasvaa 7 kertaa verrattuna äideihin, joiden diabetes on hallinnassa. Diabeteksen hallinta ennen raskautta auttaa vähentämään keskenmenon, synnynnäisten epämuodostumien ja raskauskomplikaatioiden riskiä.

Myös odottavien äitien henkisessä rakenteessa voi tapahtua muutoksia raskauden aikana. Noin 10 % raskaana olevista naisista voi kokea masennusongelmia. Tilanteen hallinnassa ympäristötuki, psykologinen tuki ja huumeiden käyttö nopeuttavat toipumisprosesseja. Trisyklisten masennuslääkkeiden ja selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien käytöstä ei ole tutkimuksia.

Synnytysneuvonta

Raskaustila vaikuttaa koko perheeseen psykologisilla muutoksilla ja vaihteluilla, joita äidit kokevat raskauden aikana. Tästä syystä fyysinen ja psyykkinen seuranta ja tuki raskauden aikana on erittäin tärkeä asia.

Raskaus ja synnytys ovat fysiologinen prosessi. Raskaus ja synnytys Vaikka se nähdäänkin normaalina osana elämää monissa kulttuureissa, raskauteen sopeutuminen ja uusiin perheeseen tuleviin yksilöihin sopeutuminen on prosessi, joka vie aikaa. Raskauden aikana tapahtuvat tunne- ja fyysiset muutokset voivat aiheuttaa kehitys- ja tilannekriisejä perheessä. Tässä prosessissa pariskunnille paras tapa selviytyä vanhemmuuteen liittyvistä ahdistuksistaan ​​on saada henkilökohtaista tukea raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisenä aikana.

Tällä tavalla odottavat äidit ja isät osallistuvat useimpiin raskauteen, synnytykseen ja synnytyksen jälkeisiin päätöksiin. Tämä osallistuminen on erittäin tärkeä ja ainutlaatuinen kokemus perheen elämänkaareista sekä mahdollistaa pitkien ja vaikeiden raskausprosessien kokemisen helpommin ja onnellisempana prosessina.

Synnytykseen valmistautumisen prosessissa fyysisen valmistautumisen lisäksi myös psyykkinen valmistautuminen ovat erittäin tärkeitä. Tuleville äideille ja isille on tärkeää saada psykologista tukea ja valmistautua synnytykseen ja synnytyksen jälkeen paljon terveellisemmin.

Yksi tärkeimmistä raskauden ja synnytyksen vaikeuksien syistä on psykologiset esteet. Raskauden aikana muuttuvien ja aktivoituneiden hormonien vaikutuksesta alitajunnassa voi syntyä prosesseja sekä vääriä tietoja. Se, että syntymähetki on alitajuisessa vaiheessa ja että äiti ja vauva selviävät tästä kokemuksesta positiivisella tavalla, on yksi ohjauksen tärkeistä tavoitteista.

Psykologiset tutkimukset ovat erittäin tehokkaita raskauden vahvistamisessa. Sen avulla on helpompi nostaa tietoisuutta tunteista ja tilanteista ja elää prosessia terveellisemmin. Tällä tavoin on mahdollista keskittyä tietoisempaan, tietoisempaan vanhemmuuteen.

Syntymähoito Neuvonnassa on monia etuja. Nämä;

·         Äidin ja sikiön terveyden ylläpitäminen

·         Naisten ja heidän perheidensä kouluttaminen raskauden, synnytyksen ja vanhemmuussuhteiden suhteen

·         Turvallisen suhteen luominen synnytykseen valmistautuvaan perheeseen

·         Raskaana olevien naisten ohjaaminen asianmukaisiin resursseihin tarvittaessa

·         Se on riskin arviointia ja riskiin sopivien erilaisten toimenpiteiden toteuttamista.

Sairaanhoitajan ja neuvonantajan roolit raskauden aikana;

·         Äidin fysiologinen ja psykologinen valmistautuminen synnytykseen

·         Äidille tiedottaminen raskaudesta, ravitsemuksesta, yleisestä vartalonhoidosta, perhesuunnittelusta, aktiivisuudesta, raskaudenaikaisista vaaramerkeistä, vastasyntyneen hoidosta, äidin tarpeista

·         Äitien tukeminen raskauden aikana mahdollisesti ilmenevissä ongelmatilanteissa

·         Äidin valmistaminen synnytykseen sekä fysiologisesti että psyykkisesti

Mahdollisuudet normaaliin raskauteen ja vauvan terveyteen ovat paljon suuremmat raskausneuvonnan avulla. Lisäksi mahdollisuus, että vanhemmat kohtaavat odottamattomia riskejä, on minimoitu. Tätä varten on tärkeää käydä synnytyslääkärillä vähintään 3 kuukautta ennen raskauden suunnittelua.

Raskausneuvonta Turkissa

Raskausneuvontaa voi saada asiantuntijoilta Turkista. Tällä tavalla ihmisillä voi olla paljon terveellisempi raskaus ja raskauden jälkeinen prosessi. Lisäksi raskausneuvontapalvelut ovat Turkissa erittäin edullisia. Monet ulkomailta tulevat ihmiset pitävät Turkista tätä palvelua korkean valuuttakurssin vuoksi. Raskausneuvonta Turkissa Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi tietoa.

 

IVF

Jätä kommentti

Ilmainen konsultointi